İkametgah Nakil Belgesi (bedelsiz İthalat İşlemleri) Hakkında

Strazburg Başkonsolosluğu 19.06.2009

İkametgah Nakil Belgesi (Bedelsiz İthalat İşlemleri) Hakkında Duyuru

Yurtdışında en az 24 (yirmi dört) ay ikamet etmiş vatandaşlarımızın şahsi araç ve eşyalarını gümrük vergilerinden muaf olarak Türkiye'ye getirmeleri mümkündür. Bedelsiz ithalat olarak adlandırılan bu imkandan yararlanmak için vatandaşlarımıza Konsolosluklarımızca "İkametgah Nakil (Naklihane) Belgesi" düzenlenmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın, İkametgah Nakil belgesi düzenlenebilmesi için;

- İşverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge,

- İş ve işçi bulma kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarına dair belge,

- İlgili makamdan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerine dair belge,

- İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge,

- Okuyorlarsa, okulla ilişkilerinin kesildiğini gösterir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.Kendilerine belge düzenlenecek vatandaşlarımızın yabancı ülkelerdeki oturma ve çalışma izinlerinin devam etmesinde sakınca bulunmamaktadır.

İkametgah Nakil belgesi düzenlenecek vatandaşlarımızın Türkiye'de bir takvim yılında 6 (altı) aydan fazla kalmamış olmaları gerekmektedir. Türkiye'de bir takvim yılında 45 (kırk beş) güne kadar kalışlar ise yurtdışındaki ikamet süresinden sayılmaktadır.

Gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımız, ikametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 (altı) ay öncesinden beri bulundukları yabancı ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 (üç) yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. (2009 yılında 2009-2008-2007 model araçlar Türkiye'ye götürülebilecektir.)

Çifte vatandaşlığı haiz olanların bedelsiz ithalat kapsamında araç getirmesi mümkün değildir. Bu kişiler, bedelsiz olarak ancak ev eşyası getirebilirler.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram