Yurtdışından Türkiye'ye Getirilen Kara Taşıtlarının Geçici Ithal Edilmesi

Strazburg Başkonsolosluğu 11.05.2011
Yurtdışından Türkiye'ye turistik kolaylıklar kapsamında getirilen kara taşıtlarına ilişkin işlemlerin düzenlendiği Gümrük Genel Tebliğinin 22 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından bildirilmiştir.  

Sözkonusu tebliğ hükümleri uyarınca, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye taşıt getirme hakkı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır. Bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik sayılması için Türkiye dışındaki bir ülkede ikametinin olmasının yanısıra 1 yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün (yurt dışından emekli olan kişilerce getirilmesi halinde en fazla 1 yıl) süre verilmekte olup, bu sürenin iki yıla çıkarılmasına imkan tanıyacak herhangi bir düzenleme ise tebliğde yer almamaktadır.

Buna karşılık, turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen taşıtların sahiplerinin geçici olarak yurtdışına çıkışlarında,  gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması şartıyla, taşıtın gümrük denetimine bırakılmamasına izin verileceğine dair bir hüküm anılan tebliğe ilave edilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram