Türkiye'ye Kullanılmış Makina İthalatı Hakkında

Strazburg Başkonsolosluğu 03.07.2013

TURKIYE’YE KULLANILMIS MAKINA ITHALATI

(2013/9 Sayili Teblig)

Turkiye’de yerli uretimi olmayan veya yetersiz olan makinalarin kullanilmis veya yenileştirilmiş olanlarinin ithaline, Ekonomi Bakanligi Ithalat Genel Mudurlugunun 2013/9 sayılı Tebliğ’de belirtilen prosedüre uygun olarak izin verilmektedir.

Teblig ekinde EK-1/A , EK-1/B ve EK -2 olmak uzere 3 adet liste yer almaktadır.

  • EK-1/A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.
  • EK-1/B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
  • EK-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri (Gumruk Tarife Istatistik Pozisyonlari) verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Ithalat Genel Müdürlügunden alınan izin belgesi aranır. İzin belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. ( İstisna : Bu listede yer alan, GTIP bazinda 10 adet ve 50 kg in altinda ki ithalatta izin belgesi aranmaz. Ithal edilecek eşyanin kiymeti, listedeki CIF kıymetinden daha yüksek ise izin prosedürü aranmaz)

Teblig ve Eklerine http://www.ekonomi.gov.tr/ adresinden “mevzuat” + “ithalat mevzuati” + “ithalat rejimi” + “ithalat tebliğleri” + “2013 yili ithalat tebliğleri” adimlarindan ulaşılabilir.

Ekler, Gumruk Tarife Istatistik Pozisyonlari (GTIP) belirtilerek hazirlanmistir. Makinanizin bu ekler kapsamina girip girmediğini; yukarida ki web site adresinden ayni sekilde “Mevzuat”+ “Ithalat Mevzuati” + “Ithalat Rejimi” + “Ithalat Rejimi Karari Eki listeler” + “2013 yili Ithalat Rejimi Karari Eki Listeler” adimlarindan makinalarinizin urun tanimlarini bulmak suretiyle belirlemeniz mumkundur.

Urun Guvenligi ve Denetimi :

Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, ürün güvenliği ve denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Başvuru Sekli:

EK-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Ithalat Genel Müdürlüğune göndererek izin belgesi başvurusunda bulunurlar. http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur.

Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda, form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Bakanlık veri tabanında yer alan bilgiler ile Ihalat Genel Müdürlüğune sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

Başvuruların sonuçlandırılması

Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Ithalat Genel Müdürlügunce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.

İzin belgesinin süresi ve iadesi

Verilen izin belgesi altı ay geçerlidir. İzin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, izin belgesi süresi üç aya kadar uzatılabilir. İzin belgesi üçüncü kişilere devredilemez.Verilen izin belgelerinin kullanılmamaları halinde belgenin aslının, belge kapsamı eşyaların ithalatının gerçekleştirilmiş olması halinde ise, belgenin aslının veya suretinin, ithal faturası ve gümrük giriş beyannamesinin birer örneği ile Teblig EK-3’te yer alan beyan ve taahhütnamenin, izin belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde belge sahibi tarafından Ithalat Genel Müdürlüğune iletilmesi gerekmektedir.

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram