Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Strazburg Başkonsolosluğu 14.05.2014

Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük
vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle Türkiye'ye girişi yapılan özel
kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler, aşağıda linki kayıtlı
22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı
Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde
yürütülmektedir.

Yaklaşan yaz ayları ve izin dönemi nedeniyle, yabancı plakalı araçlarla yurdumuza gelecek vatandaşlarımızın, sorun yaşamamalarını teminen sözkonusu Tebliğ'de kayıtlı hususlar çerçevesinde hareket etmeleri uygun olacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422-15.htm
Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram