Dövizle Askerlikle İlgili Yasal Değişiklikler

Strazburg Başkonsolosluğu 01.02.2016

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve dövizle askerlik ücreti yasadaki şartları sağlayan yükümlüler için 6.000 Avro’dan 1.000 Avro’ya düşmüştür.

Sözkonusu değişiklikler özetle aşağıda sunulmaktadır:

- Dövizle askerlik ücreti için ödenmesi gereken meblağ 6.000 Avro'dan 1.000 Avro'ya indirilmiştir.

- Sözkonusu bedelin taksitle ödenmesi mümkün değildir, peşin ödenmesi gerekmektedir.

- Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce eski mevzuat gereğince 1.000 Avro veya daha fazla ücret ödemiş vatandaşlarımız askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır.

- Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi olacaktır.

- 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurduğu halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadığı için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan vatandaşlarımız da 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmak suretiyle durumlarını belgelendirmeleri ve sonrasında başvurularının kabulüyle 1.000 Avro'yu peşin olarak ödeyerek yeni kanundan yararlanabilecektir.

- Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro'nun üzerindeki ödemeleri iade edilmeyecektir.

Yararlanma şartları:

- Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biriyle ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

- Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde, Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

- Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak,

- Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsolosluklara başvurarak haksahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasın en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

Yararlanamayacak yükümlüler:

Başvurdukları tarih itibariyle;

- Yabancı bir ülkede yasal olarak ikamet edebilme ve çalışabilmelerini sağlayan izinleri sona ermiş olanlar ve bu izinlere hiç sahip olmayanlar,

- Maaş, ücret veya yollukları yurtiçinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,

- Türk bandıralı gemilerde çalıştıkları tespit edilenler,

- Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurtdışında bulunduğu tespit edilenler,

- Meslek veya sanatlarını yurtiçinde icra ettikleri tespit edilenler,

- Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biriyle silahaltına alınmış olanlar,

- 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram