Yurt Dışından Borçlanarak Emeklilik İşlemleri Hakkında Duyuru

Strazburg Başkonsolosluğu 28.11.2018

Başkonsolosluğumuz bünyesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimiz, vatandaşlarımızın Türkiye’den emeklilik konusunda bilgilendirilmeleri, belgelerinin düzenlenmesi ve başvuru dilekçelerinin doldurulmasında ilk başvurudan son işleme kadar kendilerine yardımcı olmaktadır. Yurtdışındaki sigortalılık ya da ikamet sürelerini belgelendirerek bu sürelerini borçlanmak suretiyle Türkiye’den emekli olmak isteyen vatandaşlarımızın, sırasıyla yapmaları gereken işlemler ve müracaatlar için gerekli belgeler hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimizce hazırlanan özet bilgi aşağıdadır. Daha ayrıntılı bilgi isteyen vatandaşlarımız Ataşeliğimize bizzat başvurabilecekleri gibi, aşağıdaki telefondan veya e-posta adresinden de bilgi edinebilirler:

ON ADIMDA YURT DIŞINDAN EMEKLİLİK

YURT DIŞI BORÇLANMASIYLA TÜRKİYE’DEN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ (FRANSA)

 • YURT DIŞI SÜRELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

1. Yurt dışında geçen sigortalılık sürelerini ya da kadın vatandaşlarımızın yurtdışında yaşadıkları süreleri gösterir belgelerini ilgili Fransız kurumlarından almaları

(Gerekli belgeler ve ilgili kurumlar Liste-1'de belirtilmiştir.)

2. Alınan Fransızca belgelerin tercüme ettirilmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimize getirilmesi

3. Getirilen belgelere karşılık Ataşeliğimizce Hizmet Belgesi ya da İkamet Belgesi düzenlenmesi

4. Başvuru dilekçesinin doldurulması

(Form dilekçe örneği Ataşeliğimizde mevcut olup, dilekçelerinin doldurulmasında vatandaşlarımıza yardımcı olunmaktadır)

 • İLK BAŞVURU

5. Dosyanın başvuru sahibi tarafından bizzat elden ya da posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ulaştırılması

(Dosyanın verileceği yer, nüfusa kayıtlı olunan şehirdeki SGK İl Müdürlüğü’dür)

 • ÖDEMENİN YAPILMASI

6. SGK’dan ödeme konusunda başvuru sahibinin adresine gönderilecek bildirimle birlikte, ödenmesi istenen tutarın en geç üç ay içerisinde bankaya yatırılması(Türk bankalarındaki SGK hesabına)

 • EMEKLİLİK AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

7. Fransa’da emekliyseniz: Ödemenin yapılmasından sonra, Fransa’da malülen ya da yaştan dolayı emekli olan ve Türkiye için gerekli emeklilik şartlarını tamamlamış (yaş, hizmet yılı ve sigortalılık gün süresi) vatandaşların, Fransa’daki emeklilik belgesini (notification de retraite ou notification de pension d’invalidité-Liste 2) Ataşeliğimize getirmek suretiyle Ataşeliğimizce düzenlenecek emeklilik belgesini almaları

8.Fransa’da henüz emekli değilseniz: Ödemenin yapılmasından sonra, Fransa’da henüz emekli olmayan ancak Türkiye için emeklilik şartlarını tamamlamış (yaş, hizmet yılı ve sigortalılık gün süresi) vatandaşların, Fransa’da çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ödeneğinden ya da sosyal yardımdan yararlanmadıklarını gösteren belgeleri(Liste-2’de belirtilen belgeler) Ataşeliğimize getirmeleri ve bunlara karşılık Ataşeliğimizce düzenlenecek sosyal ve ekonomik durum belgesini almaları

 • EMEKLİLİK AYLIĞI İÇİN SGK’YA MÜRACAAT

9. Emeklilik talep dilekçesinin ve beyan-taahhüt belgesinin doldurulması

(Form dilekçe ve beyan-taahhüt belgesi örnekleri Ataşeliğimizde mevcut olup, doldurulmasında vatandaşlarımıza yardımcı olunmaktadır. Ayrıca, 7. ya da 8. maddede belirtilen ve Ataşeliğimizce hazırlanacak belgelerin emeklilik talep dilekçesine eklenmesi gereklidir)

10. Emeklilik dilekçesi ve eklerinin, talep sahibi tarafından bizzat ya da posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştırılması

(Dilekçe ve eklerinin verileceği ya da gönderileceği yer, nüfusa kayıtlı olunan şehirdeki SGK İl Müdürlüğü’dür)

--------------------------------------------------------

GEREKLİ BELGELER LİSTESİ – 1 (İLK BAŞVURU İÇİN)

Yurtdışı borçlanması talep dilekçesine eklenecek hizmet belgesinin ya da ikamet belgesinin düzenlenmesi için tercüme ettirmeden Ataşeliğimize getirilecek belgeler şunlardır:

 • Hizmet cetveli (Relevé de carrière)

(Bu belge CARSAT’dan temin edilecektir. Ancak belgenin internetten alınmış olması durumunda, belge CARSAT’a mühürletilecek ya da ilgili kişinin internet sayfasından Ataşeliğimizde kağıda dökülmek suretiyle tarafımızca mühürlenebilecektir.)


 • Yurt dışında ikamet edilen süreleri gösterir belge (Sadece kadın vatandaşlarımız için)

(Attestation/Certificat de domicile avec la date d’entrée en France ou ladurée de résidence)

Bu belge ikamet edilen yerin ya da yerlerin Belediyesinden (Mairie) ya da Valilik’ten (Préfecture) alınabilir. Belgede Fransa’ya geliş tarihinin belirtilmesi gereklidir. Bu belgenin alınamaması halinde, Fransa’ya ilk gelişte kullanılmış olan pasaport ya da üzerinde Fransa’ya geliş tarihi kayıtlı oturum kartı ya da kartın arkalı-önlü fotokopisi getirilebilir.

Dikkat: Déclaration sur l’honneur ya da Attestation sur l’honneur şeklindeki belgeler kabuledilmemektedir.

 • Nüfus cüzdanının, oturum kartının (veya Fransız kimlik kartının) aslı ya dabunlarıntek sayfaya çekilmişönlü-arkalı fotokopisi.

------------------------------------------------------------------

GEREKLİ BELGELER LİSTESİ - 2 (EMEKLİ AYLIĞININ BAŞLAMASI İÇİN)

Yurtdışı borçlanmasını tamamlamış olup, Türkiye’den emeklilik başvurusu şartlarını yerine getiren ve emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenlerin, emeklilik aylığı talep dilekçesine eklenecek sosyal ve ekonomik durum belgesinin hazırlanması için tercüme ettirmeden Ataşeliğimize getirecekleri belgeler şunlardır:

Fransa’da henüz emekli olmayanların getirecekleri belgeler:

 • Hizmet cetveli (Relevé de carrière)

(Bu belge CARSAT’dan temin edilecektir, ancak internetten alınması durumunda, belge CARSAT’a mühürletilecek ya da ilgili kişinin internet sayfasından Ataşeliğimizde kağıda dökülmek suretiyle tarafımızca mühürlenebilecektir.)

 • İşsizlik yardımı belgesi (Pole Emploi’dan alınacak belge - Avis de situation ou Attestation denon inscription)
 • Sosyal yardım belgesi (CAF’tan alınacakbelge - Attestation de paiement ou de non paiement)
 • Nüfus cüzdanının (ya da Türk kimlik kartının) , Oturum kartının (veya Fransız kimlik kartının) asılları ya dabunlarınhepsinintek bir sayfayaçekilmiş önlü-arkalı fotokopisi.

Fransa’da emekli olanların getirecekleri belgeler:

 • Malulen emekli olduğuna dair belge (Malülen emekli olanlar için)
  (CPAM’den verilen belge –Notification de pension invalidité)
 • Emeklilik belgesi
  (CARSAT’dan verilenbelge - Notification de pension de retraite)
 • Nüfus cüzdanının (ya da Türk kimlik kartının) , oturum kartının (veya Fransız kimlik kartının)asılları ya dabunların hepsinintek bir sayfayaçekilmiş önlü-arkalı fotokopisi.

------------------------------------------------------------------

ATAŞELİĞİMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Posta Adresi: Consulat Général de Turquie

Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale

10, rue Auguste Lamey

67000 Strasbourg

Tel/Faks: 03 88 37 14 27

E-posta: strazburg@ailevecalisma.gov.tr


İlgili Dosyalar

DUYURU - Yurtdışından emeklilik işlemleri.docx

Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram