Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Azerbaycan-ermenistan Ve Rusya Federasyonu Üçlü Zirve Toplantısı , 05.11.2008

Azerbaycan, Ermenistan ve RF Devlet Başkanlarınca Yukarı Karabağ sorununun çözümü konusunda 2 Kasım 2008 günü Moskova’da bir görüşme yapılması ve görüşmeyi müteakip taraflarca bir Ortak Bildiri’nin imzalandığının açıklanması memnuniyetle karşılanmıştır. Ortak Bildiri’de, sorunun taraflar arasında doğrudan diyalog yoluyla ulaşılacak, uluslararası hukuka dayalı bir çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğinin belirtilmesi ve müzakere sürecinin en üst düzey temaslar da dahil olmak üzere canlandırılmasına karar verilmiş olması da keza memnuniyetle not edilmiştir.

Ülkemiz, başından beri Yukarı Karabağ sorununun taraflar arasında kurulacak diyalog yoluyla, her iki taraf için de kabul edilir bir çerçevede oluşturulacak barışçı bir çözüme kavuşturulmasına destek vermiştir. Tarafların bu çerçevede bir araya gelmeleri, bu yönde atılan yapıcı ve önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının 26 Eylül 2008’de gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin de, gelinen bu sürece katkısı olduğu düşünülmektedir.

Gürcistan’da Ağustos ayında yaşanan çatışmaların ardından ülkemiz tarafından geliştirilen Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu (KİİP) önerisi de esasen, herhangi bir ihtilafla doğrudan ilintili olmamakla birlikte, karşılıklı güven ve bölgesel siyasi diyaloğun tesisi yoluyla Güney Kafkasya’daki mevcut tüm ihtilafların barışçı yollardan çözümü için gerekli koşulların yaratılmasını hedeflemektedir. KİİP temelinde bölge ülkeleri arasında oluşacak işbirliği ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler ağının, Ortak Bildiride de değinilen, taraflar arasında güveni artırıcı bir ortamın oluşturulması amacına da hizmet edebileceği değerlendirilmektedir.

Aynı zamanda AGİT Minsk Grubu’nun da bir üyesi olan Türkiye, bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik önemli bir tehdit teşkil eden Yukarı Karabağ sorununun çözümü için bundan sonra da ilgili taraflarla çalışmayı ve AGİT Minsk Grubu’nun çalışma ve çözüm çabalarına destek vermeyi sürdürecektir.