Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Türkiye-ab Hükümetlerarası Katılım Konferansı , 18.12.2008

Türkiye-AB Katılım Konferansının Bakanlar düzeyindeki Altıncı Toplantısı, 19 Aralık 2008 tarihinde Brüksel’de düzenlenecektir. Katılım Konferansında ülkemiz, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ali Babacan başkanlığında bir heyet tarafından temsil edilecektir.

Toplantıda, katılım sürecimiz çerçevesinde açılış kriterleri karşılanmış olan “Sermayenin Serbest Dolaşımı” ve “Bilgi Toplumu ve Medya” fasıllarının müzakerelere açılması öngörülmektedir. Böylece, müzakerelere açılan fasılların sayısı 10’a ulaşacaktır.

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde katettiği aşama ve bundan sonra yapılması öngörülen çalışmalar da toplantıda AB tarafıyla ele alınacaktır.

Türkiye, katılım sürecinde AB müktesebatına uyuma yönelik reform çalışmalarını, gerek üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek, gerek halkının daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmasını teminen kararlılıkla sürdürmektedir. Bu bağlamda, AB tarafının da taahhütlerine bağlı kalması ve teknik bir süreç olan katılım müzakerelerinde siyasi mülahazalardan uzak bir yaklaşım benimsemesi beklentimiz AB tarafına aktarılacaktır.