Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Çıkış Harcı Hakkında , 04.06.2008

Yurtdışına çıkış harcı hakkında duyuru

Yurtdışında oturan vatandaşlarımız Türkiye’den çıkışlarında, sadece  oturma izin belgelerini (Fransa için “Titre de Séjour”) çıkış kapılarındaki görevlilere göstermek suretiyle çıkış harcından muaf tutulacaklardır. 

Daha önce pasaportlarına, “Yurtdışında oturma ve çalışma izni bulunmaktadır” kaşesi tatbik edilenler ile pasaportlarında  “işçidir”, “işçi ailesidir”, “işçi çocuğudur” şeklinde kaşesi bulunan vatandaşlarımızdan da  başka belge talep edilmeksizin yurtdışına çıkış harcı tahsil edilmeyecektir.

Bu itibarla, Türkiye’ye T.C. Pasaportlarıyla seyahat edecek vatandaşlarımızın  çıkış kapılarında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için kendilerinin ve müstakil pasaport hamili 7 yaşından büyük çocuklarının  oturma kartlarını muhakkak surette  yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Çifte uyruklu vatandaşlarımız Fransız pasaportu ve/veya kimliğiyle Türkiye’ye seyahat ettikleri takdirde, başka  bir belge aranmaksızın  harçtan muaf tutulacaklardır.  

Vatandaşlarımıza saygıyla  duyurulur.