Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Balistik Füze Denemeleri , 07.07.2009

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin 4 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri, bu ülkenin uluslararası toplumun uyarılarını ısrarla dikkate almadığını gösterdiği ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalini teşkil ettiği cihetle derin kaygı yaratmakta ve tarafımızdan kınanmaktadır.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak uyma ve azami itidalle hareket etme çağrısında bulunuyoruz.