Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Afgan Seçimleri , 22.08.2009

Afganistan'da 20 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Vilayet Şuraları seçimlerinin dost ve kardeş Afgan halkının halen karşı karşıya bulunduğu güçlükleri milli birlik ve dayanışma içinde aşmasına hizmet etmesi Türkiye'nin samimi arzusudur.

Sözkonusu seçimlerin sonuçlarının hangi Afgan kurumlarınca ve nasıl bir süreç izlenerek tespit edileceği Afganistan kanunlarınca belirlenmiştir. Bu itibarla, seçimlerin resmi sonuçlarının ilgili herkes tarafından olgunlukla beklenmesinin, Afganistan’ın içinden geçmekte olduğu zor dönemde en tercih edilir tutum olduğu düşünülmektedir. Bahsekonu seçimlerin son dönemde Afgan makamlarınca düzenlenen ilk seçimler olduğuna dikkat çekildiği görülmekteyse de, esasen Afganistan’ın sura geleneği dolayısıyla çoğulcu karar alma kültürüne sahip olduğu malumdur.

Afganistan'la tarihi dostluk bağlarına büyük önem atfeden Türkiye, kardeş Afgan halkının hür iradesiyle seçme hakkını kullandığı bu sürece verdiği önemi, seçimleri izlemek üzere görevlendirdiği Türk Seçim Gözlemcileri Heyeti'yle ve seçimlerin düzenlenmesine yaptığı diğer katkılarla da somut şekilde göstermiştir.