Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İzlanda'daki Yanardağ Patlaması / Uçuşların Iptali / Karayoluyla Seyahat , 18.04.2010

İzlanda’daki yanardağ patlaması sonucunda Avrupa’da hava trafiğinin büyük ölçüde durması nedeniyle çeşitli nedenlerle Avrupa ülkelerine seyahat etmiş olan ve halen burada bulunan vatandaşlarımız, seyahat etmelerinin mümkün olamamasından dolayı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır.

 

Volkanik aktivite ve meteorolojik koşulların sürekli değişmesi nedeniyle yaşanan belirsizliğin sürmesi muhtemeldir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın, Türkiye’ye dönüşleri için kara ve deniz yolunu tercih etmeleri uygun olacaktır.


Vatandaşlarımızdan, Schengen vizesi ihtiyacı olanlar bulundukları ülkelerdeki Fransız temsilciliklerine, Fransa'da kısa süreli vize ile bulunan ve ülkemize dönemeyenler ise bulundukları il valiliklerine (Préfecture) başvurabileceklerdir.


Sırp, Romen, Yunan, Macar ve Bulgar hudut makamlarının da, müşkülat içerisinde olan vatandaşlarımıza vize itasında yardımcı oldukları anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, , Bulgaristan
’dan transit geçecek vatandaşlarımıza hudut kapılarında harçsız vize verilmesi yönünde Bulgar hudut makamlarına gerekli talimatların verildiği; Macaristan
Bölge Göçmen ve İltica Ofislerine müracaatta bulunan yabancıların vizelerinin harçsız olarak temdit edildiği; ayrıca, Macar hudut makamlarının hava sahasının kapatılması nedeniyle vizelerinin geçerlilik süresinin dolduğuna kanaat getirdikleri yabancıların ülkeyi terk etmelerine izin verdiği öğrenilmiştir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.