Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul Ve Esaslarını Gösterir Genelge Hakkında Duyuru , 04.06.2010

                                              DUYURU

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
’ndan alınan, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12.09.2010 tarihinde halkoylamasına sunulmasına ilişkin olarak yayımlanan, “Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge” aşağıda sunulmaktadır.

İncelenmesinden görüleceği üzere, vatandaşlarımızın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Adres Kayıt Sistemi’nden alınan Yurtdışı Seçmen Kütüğü Genelgesi ile oluşturulan ve 9 Haziran 2010, Çarşamba günü 08:00’dan (TSİ) 22 Haziran 2010, Salı gününe dek www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri; listede yer almamaları halinde, 22 Haziran 2010, Salı günü 17:00’a dek (TSİ) yurtdışı temsilciliklere şahsen müracaat ederek Adres Beyan Formu doldurup imzalamaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- a5sgkzqsaxvnrf55h1mfdk55Att_genelge