Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Npt 2010 Gözden Geçirme Konferansı , 02.06.2010

Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 2010 Gözden Geçirme Konferansı çalışmalarının 28 Mayıs 2010 tarihinde New York’ta başarılı biçimde tamamlanmış olmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

Açılış bölümüne Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun katıldığı Gözden Geçirme Konferansı sonucunda, Antlaşma’nın üç temel unsurunu oluşturan genel ve nükleer silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer enerjiden barışçı yararlanma alanlarında geleceğe matuf yaklaşım içeren dengeli ve kapsamlı bir Sonuç Belgesi kabul edilmiştir. 2005 yılında düzenlenen bir önceki Gözden Geçirme Konferansı’nın neticesiz kalmış olması gözönünde bulundurulduğunda, bu yılki konferansın özlü bir Sonuç Belgesi benimsenmek suretiyle sonuçlanmış olması önemlidir.

Sonuç Belgesi’nde Antlaşma’nın tam ve etkin olarak uygulanmasına bağlılık ile nükleer silahların azaltılması ve neticede ortadan kaldırılması taahhüdü ve önceki Gözden Geçirme Konferansı karar ve sonuçlarının Nükleer Silah Sahibi Devletler dahil tüm Taraf Devletlerce teyit edilmesi, devletlerin nükleer enerjinin barışçı amaçlarla araştırma, üretim ve kullanımını geliştirme hakkının ayrım gözetilmeksizin ve Antlaşma’nın ilgili hükümlerine uygun olarak güçlü biçimde teslim ve teyit edilmesi ve Ortadoğu’nun tüm kitle imha silahlarından arındırılması yolunda 2012 yılında bir uluslararası konferansın düzenlenmesi fikrinin benimsenmesi olumlu gelişmelerdir.

Türkiye, Gözden Geçirme Konferansı öncesinde ve sırasında milli olarak ve ortak görüşe sahip diğer bazı Taraf Devletlerle birlikte yayılmanın önlenmesi rejiminin yukarıda değinilen üç temel unsurunu dengeli bir yaklaşımla ilerletmeye yönelik önerilerde bulunmuş, bu öneriler Sonuç Belgesi’ne önemli oranda yansımıştır.

Türkiye, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine bağlılığı çerçevesinde, Sonuç Belgesi’ndeki yaklaşımların uluslararası planda hayata geçirilmesi yolundaki gayretleri desteklemeyi sürdürecektir.