Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Pakistan'daki Sel Felaketi Nedeniyle Ülkemizce Yapılan Nakdi Ve Ayni Yardımlar , 16.08.2010

Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları ülke genelinde büyük yıkıma sebep olmuş ve Pakistan’ın son yıllarda karşı karşıya geldiği en büyük felaket olarak nitelendirilmiştir.

Ülkemiz, dost ve kardeş Pakistan’a, felaketin ilk günlerinden bu yana desteğini sürdürmüş ve Pakistan’a halkının acil ihtiyaçlarına cevap vermek üzere toplamda 140 ton ağırlığında, değeri 1 milyon ABD Dolarını aşan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmeye başlamış ayrıca, 5 milyon ABD Doları tutarında nakdi yardımda bulunmuştur.

Yaşanan sel felaketinin bilançosunun giderek arttığı göz önünde bulundurularak bu yardımlara ilaveten Hükümetimizce Pakistan’a 5 milyon ABD doları daha nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir.