Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Doğum Yardımı Hk. , 23.06.2015

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ VE MAVİ KART SAHİPLERİNE YÖNELİK DOĞUM YARDIMI PROGRAMI:

 

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan “Doğum Yardımı”  programı kapsamında Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL

tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

 

Doğum Yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmektedir:

 

-          
Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015


tarihinde başlamıştır.

 

-          
Doğum yardımı 15/05/2015


tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

 

-          

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır. Annenin Türk vatandaşı olmaması, vefat etmiş olması hallerinin birinin gerçekleşmesi durumunda ödeme babaya yapılır.

 

-          

Başvurular, yeni doğan çocukların doğum tescili sonrasında, vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Büyükelçilikler ve Konsolosluklara eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru dilekçesini şahsen veya iadeli ve taahhütlü posta (lettre recommandée avec accusé de reception) yoluyla ulaştırmaları neticesinde işleme alınacaktır.

 

Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144(haftaiçi mesai saatlerinde) ve 183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

Başvuru dilekçesinin örneği ekte sunulmakta olup, anılan dilekçeye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının internet sayfasından(www.aile.gov.tr) ulaşılması mümkündür.

Doğum yardımı almaya hak kazanan vatandaşlarımıza yapılacak ödemelerin hangi tarih ve şekilde yapılacağı hakkında bilgi ileriki dönemlerde vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

İlgili Dosyalar :

- Doğum yardımı formu.png