Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

ADLİ SİCİL (CASIER JUDICIAIRE) KAYDI TALEPLERİ, 21.08.2012

ADLİ SİCİL (CASIER JUDICIAIRE) KAYDI TALEPLERİ

 

Sabıka  kaydı almak için ilgili kişinin veya  vekaletnamesi bulunmak kaydıyla bir başkasının aşağıdaki   belgelerle   Başkonsolosluğumuza  müracaat   etmesi gerekmektedir:

 

  • T.C. Nüfus Cüzdanı
  • Oturma kartı (Carte de Résident, Titre de Séjour, Récépissé) veya Fransız kimlik kartı (Carte d'Identite nationale)