Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

ASKERLİK İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI, 29.03.2017

ASKERLİK İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI, 26.05.2016

 

Her türlü askerlik işlemleri başvuruları  (dövizle, erteleme ve muafiyet) Başkonsolosluğumuzda randevu ile yapılmaktadır. Randevular https://www.konsolosluk.gov.tr adresinden yalnızca tek bir kişi için temin edilmekte olup telefonla veya e-postayla randevu alınması mümkün
değildir. Randevusuz başvurular kabul edilmeyecektir.

 

I. ASKERLIK ERTELEME (TECİL) İŞLEMLERİ HAKKINDA

A. İŞÇİ STATÜSÜNDE ASKERLIK ERTELEME İŞLEMLERİ

1. İlk Erteleme

2. Müteakip Erteleme

B. ÇİFTE VATANDAŞ STATÜSÜNDE ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

C. ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

II. MUAFİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA

A. SAĞLIK NEDENİYLE MUAFİYET

B. FRANSA’DA YAPILAN ASKERLİĞİN SAYILMASI   

III. DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA

 

 

I. ASKERLIK ERTELEME (TECİL) İŞLEMLERİ HAKKINDA

 

A. İŞÇİ STATÜSÜNDE

 

1. İlk Erteleme

İlk kez askerlik ertelemesi yaptıracak yükümlülerin, erteleme belgesini imzalamaları gerektiğinden bizzat Başkonsolosluğa gelmeleri zorunludur. Posta ile başvuru kabul edilmemektedir.

 

Türk Vatandaşı olarak Askerlik Erteleme İşlemleri için Gerekli belgeler:

1- TC Numaralı  olan Türk Nüfus Cüzdanın aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi,

2- Geçerli oturum kartın aslı ve  arkalı önlü 1 adet fotokopisi

3- Çalışma belgesi (Fiche de paie ou certificat de travail ou pole emploi)  aslı ve 1 fotokopisi

4- 3 adet fotoğraf,

5- Geçerli Türk Pasaportun aslı, resimli ve  Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların 1 adet fotokopisi,

 

2. Müteakip Erteleme

Türk vatandaşı olarak yapılacak müteakip askerlik erteleme başvuruları, yükümlülerin, hak sahibi olduklarını ispata yarayan belgelerle Başkonsolosluğa bizzat gelerek randevu ile yapılmaktadır. Posta ile başvuru kabul edilmemektedir.

 

Müteakip Erteleme İşlemleri için Gerekli Belgeler:

1- TC Numaralı  olan Türk Nüfus Cüzdanın aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi,

2- Geçerli oturum kartın aslı ve  arkalı önlü 1 adet fotokopisi

3- Çalışma belgesi (Fiche de paie ou certificat de travail ou pole emploi)  aslı ve 1 fotokopisi

4- 3 adet fotoğraf,

5- Geçerli Türk Pasaportun aslı, resimli ve  Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların 1 adet fotokopisi,

 

B. ÇİFTE VATANDAŞ STATÜSÜNDE

 

Çifte Vatandaşlık hakkından yararlanmakta olan yükümlülerin Askerlik Erteleme işlemlerinin yapılabilmesi için Türk vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığını Başkonsolosluğumuzun vatandaşlık servisine daha önceden bildirmiş ve Nüfus Müdürlükleri tarafından nüfus kütüklerine tescil edilmiş olması gerekir.

 

Ancak Çifte vatandaşlık beyanında bulunan yükümlülerin askerlik erteleme işlmeleri yapılabilecektir.(Vatandaşlık Bildirim için gerekli belgeler hakkında vatandaşlık servisi bilgi notuna bakınız)

 

Milli savunma Bakanlığının 23.09.2009 tarihli “Yurt Dışı Askerlik İşlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” konulu talimatı gereğince, Çok Vatandaşlık hakkına sahip yükümlülerin Askerlik Erteleme işlemleri, Fransa’ya geliş ve Fransız vatandaşlığını kazanma tarihlerine bakılmaksızın başvuru tarihinden itibaren bir defada 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

 

Çifte vatandaş olarak Askerlik Ertelemesi yaptıracak yükümlülerin imza atmaları gerektiğinden bizzat Başkonsolosluğumuza gelmeleri zorunludur. Posta ile başvuru kabul edilmemektedir.

 Çifte Vatandaş olarak Askerlik Erteleme İşlemleri için Gerekli Belgeler:

1- TC Numaralı  olan Türk Nüfus Cüzdanın aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi,

2- Geçerli Fransız kimlik kartın aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi

3- Türk veya Fransız pasaportun aslı, resimli ve  Türkiye’ye giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların 1 adet fotokopisi,

4- Fransız vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösteren resmi makamlardan alınmış belgenin (Acte de naissance  avec la mention de l’acquisition de la nationalite française veya Certificat de Nationalité’ veya ‘Décret de Naturalisation) aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi (2 şer adet)

5- 3 adet fotoğraf

6- Fransız vatandaşlığını 18 yaşından sonra kazananlardan, 18 yaşından önce Fransa’ya geldiğini gösteren belgenin 1 adet fotokopisi ve 1 adet onaylı Türkçe tercümesi (Attestation indiquant la date d’entrée en France)

 

C. ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ASKERLIK ERTELEME İŞLEMLERİ

 

Sadece Türk vatandaşlığı bulunan öğrenciler askerlik erteleme işlemleri için Başkonsolosluğumuzun 3. katında görev yapan Eğitim Ataşeliği görevlilerine başvuracaklardır. 

 

Strazburg Başkonsolosluğu / Eğitim Ataşeliliği

Web: http://strazburg.meb.gov.tr/

Eposta: strasbourg@meb.gov.tr

Tel:  03.88.52.97.09 

 

II. MUAFİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA

 

A. SAĞLIK NEDENİYLE MUAFİYET

 

Sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın aşağıda kayıtlı belgeleri ile Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir. Başvurular Başkonsolosluğumuz aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilecek ve başvurusu sahibinin hakkında verilen karara göre işlem yapılacaktır.


Askerliğini erteletmiş, sağlık muafiyeti işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, Türkiye’yi ziyaretleri esnasında herhangi bir askerlik şubesine gerekli belgeleri ile başvurarak işlemlerini sonuçlandırabilirler. 

  
Gerekli Belgeler
1–  Son Yoklama Formu, yükümlünün endisi veya bir yakını aracılıyla  Başkonsolosluğumuzdan şahsen başvurularak temin edilebilir. 
2-   4
adet fotoğraf

3- 2 adet Son Yoklama Formu aynı hastanede görevli iki ayrı doktordan tasdik ettirilmeli ve yine aynı doktorlardan alınacak “CERTIFICAT MEDICAL”lerin ise yeminli tercümanlara tercümeleri yaptırılmalıdır. Yeminli tercümanlar listesi Bilgi Notları bölümünde mevcuttur.

 

Alınan doktor raporlarının çok detaylı olması gerekmektedir.

- Hastalığın başlangıç tarihi

- Uygulanan tedavi

- Kullanılan ilaçlar

- Görülen belirtiler

- Geçirilen testler

- Gözle görülür sakatlık varsa bu bölgelere ait fotoğraflar-filmler

 

4- Tercümenin aslı ve 1 adet fotokopisi

5-  Varsa özürlü kartının tercümesi ve 1 adet fotokopisi

6-  Zekâ özürlüler için zekâ testi tercümesi ve 1 adet fotokopisi

7-  TC Numaralı  olan Türk Nüfus Cüzdanın aslı ve önlü arkalı 1 adet fotokopisi,

8-  Geçerli Oturma-çalışma kartı veya Fransız kimlik kartının önlü-arkalı 1 adet fotokopisi 
9- Geçerli Pasaportun fotoğraflı ve Türkiye giriş-çıkışlarının bulunduğu sayfaların 1 adet fotokopisi

  

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan vatandaşlarımız, yukarıdaki belgelerinin asıllarını ve 1 adet fotokopilerini  bir yakını aracılıyla getirebilirler.

 

B. FRANSA’DA YAPILAN ASKERLİĞİN SAYILMASI 

 

1. T.C. Nüfus Cüzdanın önlü arkalı 4 adet fotokopisi,

2. Yabancı Kimlik Kartının 4 adet fotokopisi ve 4 adet onaylı Türkçe tercümesi,

3. Doğum Belgesi’nin (Acte de Naissance) 4 adet fotokopisi ve 4 adet onaylı Türkçe tercümesi,

4. Fransız vatandaşlığını 18 yaşından sonra kazananlardan, 18 yaşından önce Fransa’ya geldiğini gösteren belgenin 4 adet fotokopisi ve 4 adet onaylı Türkçe tercümesi (ATTESTATION INDIQUANT LA DATE D’ENTREE EN FRANCE),

5. İkametgâhının bulunduğu yerin belediyesinden alınmış ikamet belgesinin 2 adet fotokopisi ve 2 adet onaylı Türkçe tercümesi (Certificat de Residence)

6. 4 adet fotoğraf

7. Tabiiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmak zorunda olduğunu belirten resmi belgenin onaylı fotokopisi ve Türkçe tercümesi (2 adet)

8. Tabiiyetinde bulundukları ülkede askerlik yaptığını gösteren resmi makamlardan alınmış belgelerin onaylı fotokopileri ve Türkçe tercümeleri (2 adet)

9. Tabiiyetinde bulundukları ülke mevzuatı gereği, o ülke silahlı kuvvetlerinde ihtiyaç fazlası olduklarından ya da inançları nedeniyle askerlik hizmeti karşılığı olarak en az 10 ay süresince sivil kurum ve kuruluşlarda yaptığını gösteren resmi belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri ve Türkçe tercümeleri (2 adet)

 

 

III. DÖVİZLE ASKERLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA

                         

Yurtdışında, oturma veya çalışma iznine bağlı olarak işçi, işveren veya herhangi bir meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az üç yıl (1095 gün) süreyle çalışan Türk vatandaşları Dövizle Askerlik Yasası hükümlerinden yararlanabilirler.

 

Her türlü askerlik işlemleri başvuruları  (dövizle, uzatma ve muafiyet) randevu ile yapılmaktadır.         Randevular https://www.konsolosluk.gov.tradresinden yalnızca tek bir kişi için temin edilebilir

 

Dövizle Askerlik için ödenmesi gereken döviz miktarı 1.000 Avro olup, sözkonusu miktarın randevu saatinde Başkonsolosluğumuz tarafından verilecek döviz ödeme belgesi ile bankaya bir defada ödenmesi gerekmektedir.

 

38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlara en geç 31.12.2017 tarihine kadar süre tanınmıştır.

 

38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapan yükümlülerin, (daha evvelki mevzuata göre 5.112 veya 6.000 Avro üzerinden ödedikleri taksit tutarlarının 1.000 Avro’nun üzerinde olması nedeniyle) Dış Temsilciliklerimize başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu gibi yükümlülerin kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi yapılacaktır. Yapılan ödemelerin 1.000 Avro üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir.

 

Dövizle Askerlik Kanunu kapsamına giren vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza en son başvurabilecekleri tarihler doğum yıllarına göre aşağıda sunulmaktadır:

 

-1977 ve öncesindeki yıllarda doğanlar: 31.12.2017 tarihine kadar,

-1978 doğumlular: 31.12.2016 tarihine kadar,

-1979 doğumlular: 31.12.2017 tarihine kadar,

-1980 doğumlular: 31.12.2018 tarihine kadar.

 

*1977'den sonra doğanların dövizle askerlik için 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar başvurmaları mümkündür.

 

Fransız vatandaşlığı bulunan yükümlülerin, çok vatandaşlık beyanında bulunmadan dövizle askerlik başvuruları kabul edilmemektedir.

           

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1- Geçerli Oturma Kartın aslı  (Carte de Sejour veya Carte d'identite Nationale) ve bir adet fotokopisi,

2- Geçerli T.C. Pasaportun aslı veya Fransız Pasaportun aslı ve  Resimli ve Türkiye'ye giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların bir adet fotokopisi,

3- Kimlik Numarası mevcut olan Türk Nüfus Cüzdanın aslı ve önlü arkalı bir adet fotokopisi,

4- Başkonsolosluktan alınan ve bankaya mühürlettirilen Döviz Ödeme Belgesi (2 Adet). Bankaya Ödeme yapmak üzere İkamet Adresini gösteren bir belge bulundurmanız tavsiye edilir. (Elektrik-Su-Telefon Faturası gibi),

5- Bankadan alınacak ödeme makbuzun aslı ve bir adet fotokopisi,

6- İki Adet Fotoğraf,

7- En Az 1095 Gün (3 Yıl) Çalıştığını Gösteren (Türkiye'de geçirilen süreler hariç) belge;

 

-          İşçi için : Hizmet Cetveli (le Releve de Carriere)* ile birlikte Çalışma Belgesi (Certificat de travail) ve Maaş Bordrosu (Fiche de Paie)

-          Kendi işyeri olan yükümlüler için (Regime Social des Independants) RSI’den alınacak çalıştığı süreyi belirleyen hizmet cetveli, K-bis   

 

Bu belgelerde yükümlünün Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, işe başlama tarihi ve sosyal sigortalar numarası yazılı olmalıdır (1 Adet). Halen Çalışılan İşyerindeki Çalışma Süresi 1095 günü tamamlamıyor ise, daha önce çalışılmış işyerlerinden alınacak belgenin toplam 3 yılı tamamlamış olması yeterlidir. Her türlü belgenin aslının ibrazı mecburidir.

 Not: Askerlik işlemleri için yaş tashihi yaptırmadan önceki yaşın dikkate alındığı, yanlışlıklara meydan vermemek açısından önemle hatırlatılır.

 *Hizmet Cetveli (le Releve de Carriere)temin edileceği yer:

Carsat Alsace-Moselle

(Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle)
36 rue du Doubs  67011 STRASBOURG CEDEX 1 - www.lassuranceretraite.fr