Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

EVLENME İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI , 25.08.2015

EVLENME İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİ NOTLARI, 25.08.2015

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA  EVLENME :

Başkonsolosluğumuzca, Türk Medeni Kanununa göre evlenebilecek kişilerden sadece Türk vatandaşlığını  taşıyanlar  evlendirilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle hem Türk vatandaşlığını hem de Fransız vatandaşlığını taşıyan çifte uyruklu vatandaşlar Başkonsolosluğumuz nezdinde değil, oturdukları yerin belediyesine “Mairie” müracaat etmelidirler.

 YABANCI YETKİLİ MAKAMLARDA (BELEDİYELERDE) YAPILAN EVLENME:

Evlenecek kişilerden herhangi birinin yabancı ülke vatandaşlığı var ise (Kadın ya da erkek yabancı veya Fransızsa yahut Fransa vatandaşlığını da almış bir Türk vatandaşı ise), belediyede (Mairie) evlenmek üzere Başkonsolosluğumuzdan evlenme ehliyet belgesi (Certificat de capacité matrimonial et Certificat de Coutume) alınacaktır (Harç bedeli 13 Avro). Bunun için

-          Nüfus cüzdanları ,

-          Yerel makamlardan alınan medeni hali gösterir belge (Belediyede “Attestation sur l’honneur” yaptırılabilir) ya da yabancı kişinin, ülkesi makamlarından alınan, bekar olduğunu kanıtlayan, en fazla üç ay önce hazırlanmış doğum kayıt örneği –acte de naissance-,

 -          Boşanma sözkonusu olmuş ise buna dair mahkeme kararı ile başvurulmalı ve ayrıca

-          4721 sayılı kanun/Evlenme Ehliyeti ve Engelleri hükümlerinin ilgili ya da ilgililer tarafından okunup imzalanması ve Başkonsolosluğumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

TÜRK VATANDAŞLARI EVLENMELERİNİ TÜRK MAKAMLARINA BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR:

Bir Türk vatandaşı, yurtdışında, yabancı yetkili makamlar önünde yaptığı evliliği 30 gün içerisinde Türk konsolosluğuna bildirmezse idari para cezası ödemek zorunda kalır. Bildirim Başkonsolosluğumuza aşağıdaki evrak ile yapılır:

  1. Nüfus cüzdanları,
  2. Oturma kartı ya da Fransız kimlik kartı,
  3. Belediyeden alınacak Evlenme kayıt örneği( Copie Integrale de l’acte de Mariage),
  4. Belediyeden verilen Aile Cüzdanı.

Bu bildirim posta ile de yapılabilir. Bu durumda Belediye’den alınacak orijinal belgeler (3,4) ve diğer belgelerin (1,2) 2’şer fotokopisi yanında 14 Euro (Evlenenlerin İki farklı nüfus müdürlüğüne kayıtlı olmaları halinde) ya da 7 Euroluk (Erkek ve kadın aynı nüfus müdürlüğüne kayıtlıysa) mandat-cash gönderilir. Ayrıca yukarıda sözü edilen 30 günlük süre dolmuş ise, ödenmesi gereken idari para cezası tutarı da mandat-cash ile gönderilmelidir (Bu tutar yaklaşık 25 Euro civarında olup günlük kesin değer 03.88.24.74.32 ve  03.88.24.74.42 numaralı telefonlardan öğrenilebilecektir).                

 BAŞKONSOLOSLUĞUMUZDA EVLENME İÇİN GEREKLİ BELGELER: (YALNIZCA T.C. VATANDAŞLARI): T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanları, oturma kartları, pasaportlar, yerel makamdan alınacak evlenme ehliyet belgesi , evlenmeye engel sağlık problemleri bulunmadığına dair tek doktor imzalı sağlık raporu (Türkçe tercümesine ihtiyaç yoktur), Kadın boşanmış ise buna dair mahkeme kararıdır.4721 sayılı kanun/Evlenme Ehliyeti ve Engelleri hükümlerinin evlenecek kişiler tarafından okunup imzalanması gerekmektedir. Boşanmış kadınların evlenebilmeleri için, Medeni Kanun gereği boşanmalarının kesinleşme tarihinden itibaren  300 gün geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmediği halde evlenebilmek için ise mahkeme kararı üzerinde “EVLENME YASAĞI KALDIRILMIŞTIR” veya “BEKLEME SÜRESİ (İDDET MÜDDETİ) YASAĞI KALDIRILMIŞTIR” şeklinde bir cümle ile bu yasağın kaldırılmış olması gerekmektedir. Evlenmelerine engel bulunmadığı anlaşılan çiftlere randevu verilmek suretiyle randevu gününde nikah işlemi aktedilir. Nikah Törenine gelirken,

- 2 şahit eşliğinde olunmalıdır (Şahitler kardeş, anne, baba  veya  yakın akraba olamaz);

- 3 adet fotoğraf ile

- Nüfus cüzdanları getirilmelidir.

EVLENME CÜZDANI DÜZENLENMESİ : Değerli Kağıt bedeli 28 Avrodur.

EVLENME CÜZDANININ KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA değerli kağıt bedeline ilave olarak yaklaşık 25 Avroluk idari para cezası uygulanmaktadır (Bu son iki rakamda kurdan ötürü küçük bir değişiklik olabilmektedir. Kesin bedel 03.88.24.74.32 ve  03.88.24.74.42 numaralı telefonlardan öğrenilebilir.

 

BOŞANMA

FRANSA’DA YAPILAN BİR BOŞANMANIN

(BOŞANMANIN TANITILMASI VE TENFİZİ İÇİN)

Fransız mahkemeleri önünde boşanan vatandaşlarımızın boşanma işlemlerini Türkiye'deki nüfuslarına kaydettirmeleri için;
 
- Öncelikle, Türkiye'de her iki kişi de bir avukata boşanmanın tanınması için vekaletname göndermelidir.

- Mahkeme kararı (Jugement) mahkemenin bağlı olduğu La Cour d'Appel (İstinaf Mahkemesi)n'in "Apostille" servisine onaylatılmalıdır.

- Mahkeme kararı (Jugement) yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmeli ve daha sonra tercümanın imzası Başkonsolosluğumuzda onaylatılmalıdır.