Fransa’da Öğrenim Gören Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine

Strazburg Başkonsolosluğu 11.06.2009


Fransa’da lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin öğrencilik hallerini ilgilendiren tüm idari konularda ilgili öğrenim kurumları ve yerel makamlar nezdindeki her türlü işlemlerinde gerekli dikkat ve titizliği göstermeleri önem taşımaktadır.

Bu husus, öğrencilerimizin Fransa’daki ikametlerini ve öğrenimlerini yürürlükteki yasal çerçeveye uygun bir şekilde sürdürebilmeleri ve arzu edilmeyen durumlarla karşılaşmalarının önlenebilmesi bakımından gereklidir.

Yabancıların Fransa’daki ikametgah, öğrenim ve çalışma durumlarını yakından ilgilendiren, sıkı esaslara dayalı Fransız ‘‘göç ve entegrasyon politikaları’’ ışığında ve bu konuda vatandaşlarımızın, özellikle de üniversitelerde okuyan öğrencilerimizin son dönemde karşılaştıkları birtakım sıkıntılar bağlamında aşağıdaki hususların lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin dikkatine getirilmesinde yarar görülmüştür:

- Fransa’ya gelmeden önce gerekli tüm işlemleri tamamlamış olduğunuzu, bu ülkedeki mevcudiyetinizin yasallığını kanıtlayan tüm belgelerin asıllarının ya da örneklerinin yanınızda bulunduğunu teyit ediniz.

- Bu çerçevede, Fransa’nın Türkiye'deki diplomatik/konsolosluk temsilciliklerinden öğrenim vizesi alınız. Özellikle, diplomatik ve hususi pasaport sahibi öğrencilerimizin Fransız makamlarıyla oturma izni konusunda sorun yaşamamaları için bu ülkeye gelmeden önce mutlaka öğrenim vizesi almaları gerekmektedir. Zira, bu tür pasaport sahibi bazı öğrencilerin turistik ziyaret amaçlı 3 ayı geçmeyen vize muafiyetinden yararlanarak, Fransa’ya gelip üniversiteye kayıt yaptırdıkları, ancak ilgili Valiliğe oturma kartı için başvurduklarında güçlüklerle karşılaşabildikleri bilinmektedir.

- Fransa’ya geldikten sonra Paris’teki Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği veya ikamet ettiğiniz şehrin bağlı bulunduğu Başkonsolosluklarımızla gerekli temasları kurunuz. Bu temasları koruyunuz.

- Öğrencilik dosyalarınızı Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği veya Başkonsolosluklar bünyesindeki Eğitim Ataşeliklerinde açtırınız.

-Adres değişikliklerinizi, öğrencilik durumunuzu ilgilendiren değişiklikleri (öğrenim dalı ve derecesindeki değişiklik, öğrenim yeri nakli gibi) yasal statünüzü kaybetmemek için öğrenim gördüğünüz Kurum, ilgili Valilik ile Paris ve civarında oturuyor iseniz Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğine ya da Başkonsolosluklar bünyesindeki Eğitim Ataşeliklerine bildiriniz. Valiliklere, adres değişikliklerinizi 8 gün içinde bildirmeniz gerektiğini hatırda tutunuz.

- Askerlik erteleme işlemleriniz için bağlı bulunduğunuz Başkonsolosluklara başvurunuz. Sözkonusu işlemlerinizi aksatmayınız.

- Aynı sınıfta bir yıldan fazla süreyle başarısız olunması veya başarısızlık dolayısıyla sıklıkla fakülte/bölüm değiştirilmesi durumunda, öğrenci statüleriniz dolayısıyla hak kazandığınız oturma izinlerinizin bağlı bulunduğunuz Valilikler tarafından yenilenmeyebileceğini hatırda tutunuz. Bu durumdaki öğrencilerin, oturma izni başvurularının reddini engellemek için okula devamsızlık yapmadıklarını gösterir resmi bir yazıyı, ilgili bölüm öğretim görevlilerinden alınan mektupları, mali kaynaklarının yeterli olduğunu gösterir belgeleri, başarısızlıklarına neden olan diğer sebepleri ortaya koyan evrakı Valiliğe ihtiyaten vermeleri tavsiye olunur.

- Eğer, oturma izninin verilmesi veya uzatılması talebiniz ilgili Valilik tarafından reddedilmişse Fransız makamlarınca, kararın tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde ülkeyi terk etmeniz istenir. Bu karara karşı ilgili Valiliğe veya bir üst idari makama itiraz yoluna gidebilir ya da İdare Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Ancak, karara itiraz yürütmeyi durdurmamaktadır.

- Fransa’daki öğrenim yaşamınızı ilgilendiren, idari sorunlar dahil tüm sorunlara ilişkin olarak Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği veya Başkonsolosluklarımız bünyesindeki Eğitim Ataşeliklerine başvurunuz.

- Fransa’da bulunduğunuz süre boyunca karşılaşabileceğiniz yabancı düşmanlığı, ayrımcılık v.b. gibi uygulamalar hakkında bağlı bulunduğunuz Başkonsoloslukları bilgilendiriniz.

Başarı dileklerimizle bilgi edinilmesi rica olunur.

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram