Seyahat Duyuruları

Strazburg Başkonsolosluğu 17.06.2010

Lübnan vizesi hakkında duyuru

Ankara'da 11 Ocak 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"sında öngörülen vize muafiyeti düzenlemelerinin tek taraflı olarak Lübnan vatandaşlarına sınır kapılarımızda 10 Şubat 2010 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

Lübnan Hükümeti de anılan Anlaşmayı 15 Mayıs 2010 tarih ve 4043 sayılı Kararıyla onaylamıştır.

Mezkûr Anlaşma, Akit Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk işlemlerinin tamamladığına ilişkin diplomatik yollardan yaptıkları bildirimlerin alınmasını müteakiben, 27 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu tarihe kadar Lübnan’a seyahat eden Türk vatandaşları vizelerini Beyrut Havalimanı yanısıra, kara sınır kapılarında da alabilmekteydiler.

Bahsekonu Anlaşmanın Türk vatandaşları için öngördüğü vize muafiyeti düzenlemeleri aşağıda maruzdur:

a) Geçerli umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları Lübnan’a yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde toplam ikamet süresi, altı ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftırlar;

b) Lübnan’a akredite olan diplomatik, konsüler veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları, görevleri müddetince, Lübnan’a girip çıkmaları ve transit geçişlerinde vize almaktan muaftırlar. Bahsekonu vize muafiyeti düzenlemesi, geçerli diplomatik, hizmet, hususî ve umuma mahsus pasaport hamillerinin aile fertlerini de kapsamaktadır;

c) Ticari mahiyette otobüs, kamyon ve benzeri ağır vasıtaların sürücüleri ve yardımcıları, uluslararası sefer yapan tren ve lokomotif mürettebatı, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve yük nakliyesi yapan Türk vatandaşları işbu maddenin (c) bendinde belirtilen süreyle Lübnan’a girip çıkmaları ve transit geçmeleri için vize almaktan muaftırlar;

d) Türk vatandaşlarının çalışma, uzun süreli ikamet (90 günü aşan süreler için), aile birleşimi, öğrenim, eğitim, ilmi araştırma ve montaj-bakım-onarım gibi özel meşruhatlı seyahatleri Lübnanın dış temsilciliklerinden alınacak vizeye tabidir.

Anılan ülkeye seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Endonezya vizezi hakkında duyuru

Endonezya, umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza, 25 ABD Doları karşılığında, 30 gün ikamet süreli tek giriş vizesini sınır kapılarında 11 Mayıs 2010 tarihinden itibaren ita etmeye başlamıştır.

Endonezya’ya sınır kapılarında aldıkları vizeyle giren vatandaşlarımızın, anılan vizenin geçerlilik süresinin bitiminde, bir kereye mahsus olmak üzere, 30 günlük bir süre için vizelerini uzatma imkânı bulunmaktadır.

Endonezya’ya 30 günü aşacak süreler için gitmek isteyen vatandaşlarımızın ise Endonezya’nın dış temsilciliklerine amacına uygun (30 günlük bir süreyi aşan öğrenim, çalışma, aile birleşimi, vs.) vize müracaatında bulunmaları gerekmektedir.

Anılan ülkeye seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Sırbistan vizesi hakkında duyuru

Sırbistan'da 1 Nisan 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren "Yeni Yabancılar Yasası" ile birlikte, sözkonusu tarihten itibaren Sırbistan sınır kapılarında yabancılara vize verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Öte yandan, AB ve Schengen ülkelerinde yasal oturma izni olan vatandaşlarımızın, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 5 gün içinde Sırbistan'dan ayrılmak kaydıyla, Sırbistan'dan vizesiz olarak transit geçişlerine izin verilmesi uygulamasına devam edilmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.Yurtdışından Şili'ye gidecek vatandaşlarımıza duyuru

İşlenmiş ya da işlenmemiş olsun, bitkisel ve hayvansal ürünlerin Şili’ye sokulması yasaktır.

Anılan ürünlerin girişinin kontrolü, havaalanlarında bu iş için özel olarak eğitilmiş köpekler ile gümrükten çıkarken röntgen cihazları vasıtasıyla yapılmaktadır. Yanlarında bu tür ürün bulunduranlara yüksek para cezaları kesilmekte, işlemler sonuçlanana kadar ilgilinin havaalanından çıkmasına izin verilmemekte, hatta sözkonusu kişiler mahkemeye dahi sevk edilebilmektedirler.

Bu çerçevede, Şili’ye seyahat edecek olan tüm vatandaşlarımızın yanlarında her ne şekilde olursa olsun bitkisel ve hayvansal ürün ve türevlerini götürmemeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Bulgaristan vizesi hakkında duyuru

Avrupa Birliği ülkeleri / Schengen vizesi hamili veya Avrupa Birliği / Schengen ülkeleri ile Isviçre ve Lihtenstayn'da ikamet izni bulunan umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza Bulgaristan üzerinden 5 güne kadar vizesiz transit geçiş hakki sağlanmıştır.

Sözkonusu değişiklikle, Bulgaristan’ın 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle sınırda vize itası uygulamasına son vererek dış temsilciliklerinden vize alma zorunluluğu getirmesinin vatandaşlarımız ve nakliyecilerimiz açısından ortaya çıkardığı sorunlar kısmen giderilmiş olmaktadır.

Vatandaşlarımızasaygıyla duyurulur.

Sarı humma hastalığı olan ve ülkeye girişte tüm yolculardan on gün once sarı humma aşısı ile aşılandığını gösteren uluslararası aşı sertifikası isteyen ülkelerin listesi:

AngolaKolombiya

Benin Kongo

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Liberya

Bolivya Mali

Brezilya Moritanya

Burkina Faso Nijer

BurundiNijerya

Çad Orta Afrika Cumhuriyeti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Panama

Ekvador Peru

Ekvador GinesiRuanda

Etiyopya Sao Tome ve Principe

Fildişi Sahili Senegal

Fransız Ginesi Sierra Leone

GabonSomali

Gambiya Sudan

Gana Suriname

Gine Togo

Gine-Bissau Tonga

Güyana Trinidad ve Tobago

Kamerun Uganda

KenyaVenezuela

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram