Dövizli Askerlikte Yeni Bir Düzenleme

Strazburg Başkonsolosluğu 22.02.2011

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen maddeye ilişkin bilgi notu:

Dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmalarını düzenleyen 1 Şubat 2011 tarihli ve 6108 Sayılı Kanun, 1111 Sayılı Askerlik Kanununa „Geçici 43’üncü Madde“ olarak dercedilmiş ve 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu maddeyle, 30 Mart 1980-07 Şubat 2011 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan ve yürürlükteki mevzuat gereğince yeniden dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma hakkı kalmayanların dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına imkân tanınmaktadır.

Bu vatandaşlar oturma/çalışma kartları ve durumlarını kanıtlayan diğer belgelerle (Pasaport, Askerlik Şubelerinden ve Başkonsolosluğumuzdan almış oldukları yazılar, ödeme dekontları, son yoklama formları, geçici terhis belgeleri vs.) Başkonsolosluğumuza başvurabilirler. Dövizli askerlik yasasından faydalanan vatandaşlarımızın durumları farklılık arzetmektedir. Genel bir ilke olarak yeni madde gereği 38 ve daha genç yaştaki vatandaşlarımızın yapmış bulundukları ödeme 10.000 Euro’ya peşinen tamamlanacaktır. Bu kişilerden 21 gün temel eğitimden ibaret olan askerliklerini yapmamış olanların 21 gün temel eğitimle askerlik başvurularını Askerlik Şubelerine ileteceğiz. Temel eğitimi yapmış bulunanların ise doğrudan terhis belgelerini talep edeceğiz.

Vatandaşlıktan çıkmış bulunanların da dövizli askerlikten faydalanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu kişiler tekrar vatandaşlık için 8 Şubat 2013’e kadar müracaat edebilecekler ve vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren bir yıl içinde dövizli askerlik yasasından faydalanmak üzere başvurabileceklerdir.

8 Şubat 1966 ve daha önce doğumluların temel eğitim almaları sözkonusu olmayıp bu kişilerin 15.000 Euro ödemelerinden sonra terhis belgelerini talep edebileceğiz.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız, "http://www.asal.msb.gov.tr/esasicerik_dosyalar/gecici_madde/ozel_talimat.htm" internet adresinden yararlanabilirler. Vatandaşlarımızın kişisel durumlarına ilişkin ayrıntıları (T.C. kimlik numarası, yaş, daha önce askerlik başvurusunda bulunup bulunmadığı, vatandaşlık durumu, halen ödenmiş bulunan döviz tutarı vs.) turkcons.strasbourg@mfa.gov.tr adresine e-posta ile iletmeleri halinde kendilerine ödemeleri gereken miktar ve yapmaları gereken işlemler hakkında cevap verilebilecektir.

Muzaffer Rami Şaylıman Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

08.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Başvurular 08.30-12.00 saatleri arasında kabul edilmektedir.
1.1.2018 Yeni yıl Tatili
30.3.2018 Alsace ve moselle Bölgelerinde Dini Bayram
2.4.2018 Paskalya Dini Bayram
1.5.2018 İşçi Bayramı
8.5.2018 Fransız Milli Bayramı
10.5.2018 Fransız Dini Bayramı
21.5.2018 Franszı Dini Bayramı
15.6.2018 Ramazan Bayramı (1.gün)
15.8.2018 Fransız Dini Bayramı
21.8.2018 Kurban Bayramı (1. Gün)
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2018 Fransız Dini Bayramı
25.12.2018 Fransız Dini Bayramı
26.12.2018 Alsace ve Moselle Bölgelerinde Dini Bayram