Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Tarihi Eserlerin İadesi , 04.06.2009

Bakanlığımız Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürlüğü, diğer çalışmalarının yanısıra, ülkemizden yasadışı yollarla çıkartılan veya kaçırılan ve ülkemiz kültürel mirasının parçası olan eserlerin ülkemize iadesini teminen gerek ulusal gerek uluslararası makamlarla yoğun bir işbirliği sürdürmektedir.

Bu bağlamda, 2007 yılında Hırvatistan’ın Macelj Sınır Kapısında bir vatandaşımızın aracında ele geçirilen tarihi eserlerin, Zagreb Büyükelçiliğimizin katkıları ve çabaları sonucunda ülkemize iadesi sağlanmıştır.

Bu eserler arasında, 115 parça antik sikke, 9 parça antik seramik, 2 adet antik ok ucu, 7 adet altın yüzük bulunmaktadır.
İadesi sağlanan tarihi eserler 2 Haziran 2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir.