Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (adnks) Hakkında , 12.09.2007

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi hakkında duyuru

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) tarafindan Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleşim yeri, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bulundukları ülke ve şehir itibarıyle adresleri T.C. kimlik numarasıyla ilişkilendirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulmuştur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tuik.gov.tr/internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu sistemle;

a) Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız yaşadıkları yerleşim yerindeki adres bilgileriyle,

b) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ise yaşadıkları ülke ve şehir ayrıntısında sisteme kaydedilmektedir . Sözkonusu sistemin işletme ve güncellenmesi Içisleri Bakanliğina devredilmis olup, 5490 sayili Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarinca bütün vatandaşlarımızın adreslerini guncellemek amacıyla “Adres Beyan Formu“ doldurarak imzalamaları gerekmektedir. Zira, vatandaşlarımızın bundan böyle ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bürokratik işlemlerinde ve oy kullanma, nüfus sayımı gibi konularda doldurdukları beyan formunda belirttikleri adresler esas alınacaktır.

Bu kapsamda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kendileri ve birlikte yaşadıkları aile fertlerinin yurtdışı adreslerini;

•  http://www.tuik.gov.tr/internet adresi üzerinden, veya

•  Konsolosluk işlemleri için Başkonsolosluğumuza müracaatları sırasında “Adres Beyan Formu“nu doldurmak suretiyle kayıt yaptırarak, güncelleştirebilirler.

Sözkonusu beyanın “Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği“ uyarınca vatandaşlarımız için yasal bir yükümlülük olduğu aksi takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri saygıyla duyurulur.