Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2010 Vergi Beyannamesine Ilişkin Duyuru , 22.03.2010

                                          DUYURU


          193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 92. maddesine göre, bir takvim yılına ait gelirin izleyen yılın Mart ayında (gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayında) bir beyanname ile yetkili vergi dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

          Türkiye’de elde ettiği 2009 yılına ait ve beyana tabi gelirlerini 2010 yılı Mart ayında beyan etmekle yükümlü olanlar tarafından kullanılacak formlar Başkonsolosluğumuzun yanısıra https://ebeyanname.gib.gov.tr/ebeyannameHazirlamaKilavuzu.html internet adresinden temin edilebilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın Gelir İdaresi Başkanlığı’na  (+90.312.444.04.35 / http://www.gib.gov.tr/index.php?id=253) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.