Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Afganistan Bölgesel İşbirliği Toplantıları , 01.11.2010

Ülkemiz, 2-3 Kasım 2010 tarihleri arasında Afganistan’da uluslararası ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir dizi toplantıya İstanbul’da evsahipliği yapacaktır. Afganistan’ın kalkınmasına katkıda bulunan uluslararası teşkilatlar, önde gelen bağışçı ülkeler ve bölge ülkelerinin katılımıyla yapılan Afganistan İçin Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı’nın (RECCA) dördüncüsü, 2-3 Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Konferans marjında “İş Forumu” ve “Afganistan için Akademik Platform” toplantıları düzenlenecektir.

Afganistan ile ülkemizin eş-başkanlığında düzenlenecek olan Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Dördüncü Konferansı’nın ilk gününde (2 Kasım) Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı ile Çalışma Grupları toplantıları, ikinci gününde ise (3 Kasım) Genel Oturum yapılacaktır. Genel Oturuma Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakanı Sayın Zalmay Resul eş-başkanlık edeceklerdir.

Türkiye, Afganistan’da kalıcı barış ve istikrarın ancak dostluk ve işbirliğini yansıtan bir bölgesel zeminde sağlanabileceğine inanmaktadır. Ülkemiz, bölgesel işbirliğinin bölgenin içinden kaynaklanması ilkesine dayalı bu vizyon temelinde ve yalnızca bu yıl içinde, Türkiye- Afganistan - Pakistan Dördüncü Üçlü Zirvesi ile Asya’nın Kalbi’nde Dostluk ve İşbirliği için İstanbul Zirvesi’ni düzenlemiş, ikisi Bakanlar düzeyinde olmak üzere Afganistan’a odaklı bir dizi toplantı ve etkinliğe evsahipliği yapmıştır. Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Dördüncü Konferansı ile İş Forumu ve Akademik Platform, bölgesel işbirliğini desteklemek amacıyla tarafımızdan sürdürülmekte olan gayretlere yeni bir boyut kazandıracaktır.