Türkiye Cumhuriyeti

Strazburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kara Taşıtları- Yönetmelik Değişikliği , 20.10.2015

13 Ekim 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" uyarınca; 13 Ekim 2015 tarihinden itibaren "Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay" geçici ithalat izni verilmiştir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.